Dokumenty pro VVH

 

Název dokumentu

Formát

Vzor dokumentů k zajištění VVH u SDH pro roky 2010 - 2015

ZDE

Hlášení o činnosti SDH

 ZDE 

Vysvětlivky k hlášení o činnosti SDH

ZDE

Příloha k registračnímu listu

ZDE

Zpráva o VVH

 ZDE

Zabezpečení VVH

ZDE

Povinná odevzdávaná dokumentace (volební rok)

ZDE

Všechny odevzdávané dokumenty musejí být orazítkovány platnými razítky SDH.

viz. vzor ze Setkání představitelů SDH.