Prevence

  Rada prevence patří mezi oblasti, kterým je věnována neustálá pozornost nejenom našich nadřízených orgánů ale i ze strany složek HZS. Našim cílem tedy bude, aby se na těchto stránkách objevovaly informarce související s protipožární a bezpečnostní tématikou, ale

i s populární soutěží "Požární ochrana očima dětí".