Odznaky odbornosti

Testy pro plnění odznaků odbornosti - klikejte na jednotlivé odbornosti

Cvičitel

Kronikář

Preventista junior

Preventista

Strojník junior

Strojník

Velitel

Protokol o zkoušce