Zasloužilí hasiči v okrese PZ nespí

19.01.2011 12:50

Uplynul hasičský rok 2010 a v současné době probíhá hodnocení činnosti jednotlivých SDH na výročních valných hromadách. Při současně známých tvrdých podmínkách pro činnost dobrovolných hasičů, bylo dosaženo dobrých výsledků. Stalo se tak díky velké obětavosti mnohdy úzké skupiny lidí, zapálených pro hasičskou myšlenku a pomoc v duchu tradičního hesla „Bližnímu na pomoc“. Dělo se to za odříkání osobního pohodlí, na úkor rodin, často i zaměstnání, kdy na hasičskou akci si brali ti nejobětavější řádnou dovolenou.

V tomto směru Aktiv Zasloužilých hasičů při OSH Praha západ vyslovuje všem velké poděkování!

Skromně k této práci pro spoluobčany a společnost také menším či větším dílem přispěli též někteří naši ZH.  Přesto, že všem uplynulo více jak 60 let nesložili ruce do klína, (ostatně vzhledem k věku a zdraví by jim to nikdo ani nevyčítal), přeci jenom byli aktivní.  Dovedou z dlouhodobě získaných zkušeností nejen poradit, ale přiložit opravdu ruku ke společnému dílu ve svých SDH či na úrovni okresu.

 

Uvedu některé případy:

Jiří Hrdlička,  ZH z Kamenného Újezdce je hybnou pákou na OSH Praha západ, kde zastává dlouhodobě funkci náměstka starosty OSH, je člen krajského aktivu ZH Stč. kraje a vedoucím A ZH na okrese PZ. Ve SDH K. Újezdec vykonává funkci starosty a velitele SDH.  Věnuje se sběratelské činnosti hasičských miniatur aut, vyznamenání či dokumentů. Jak ho všichni známe, vyžaduje tvrdě od členů SH ČMS plnění stanov a je kritický k nedostatkům.

Ing. Zdeněk Klega, ZH z Dolních Mokropes přes svůj vysoký věk donedávna zastával ve VV OSH vedoucího rady hospodářů, prováděl školení hospodářů SDH a v současnosti působí v SHD D. Mokropsy jako člen revizní a kontrolní rady. Podle zdravotních možností a jeho přítomnosti v Čechách se účastní našich jednotlivých setkání.

Štefan Moravčík, ZH z Trnové vykonává starostu obce, starostu 7. okrsku, starostu SDH Trnová. Pro toto volební období kandidoval na funkci starosty OSH. Přes své zdravotní problémy se účastní všech akcí ZH.

Václav Jindřich, ZH, člen výboru SDH v Trnové ve funkci strojníka se zúčastňuje I. kol PS, dříve vykonával funkci starosty 7. okrsku a stále patří mezi ty aktivní jak ve sboru, tak i v našem A ZH.

František Král, ZH – člen SDH Mníšek pod Brdy, současný člen Odborné rady prevence KSH Stč. kraje a vedoucí této rady na okrese PZ. V SDH Mníšek p. B. je náměstkem starosty a preventářem jak sboru tak i 8. okrsku. Aktivně se zapojuje do akcí ZH.

Eva Listíková, ZH - členka SDH Bojov, kde dlouhou dobu zastávala funkci předsedkyně ZO SPO, v současnosti vykonává funkci hospodářky sboru, kde patří mezi nejaktivnější členy. Její nevšedně obětavou prací se zasloužila o řešení při generačních problémech sboru, o udržení a pokračování existence bojovského sboru v jeho 100leté historii.

A tak by se dalo pokračovat u dalších, z celkového počtu 13 ZH, kteří jsou v současnosti na našem okrese nositeli tohoto titulu.

Bohužel, od počátku udělování titulu ZH se dalších devět jeho nositelů dnešních dnů nedožilo. V souvislosti s tím je třeba jejich jména připomenout, protože se o úspěchy hasičů na okrese Praha západ velmi zasloužili: Václav Nejedlý ze Štěchovic, Jaroslav Rybka z Černošic, Josef Doležal z Luk p. Medníkem, Karel Švestka z Nučic, František Králík z Mníšku pod Brdy, František Kalaš z Hvozdnice, Josef Mašek z Kozince, Petr Jindřich z Trnové a Jan Dufek z Čisovic. Nezapomeneme!

                                                   Za Aktiv ZH při OSH Praha západ připravil Zd. Rychlý – ZH SDH Bojov                                                                                                 

Zpět