Zasedání VV OSH

24.11.2010 18:05

 

Na pravidelném zasedání VV OSH PZ se projednávalo plnění usnesení ze setkání starostů SDH Praha západ. Dalším biodem programu byla kontrola placení členských příspěvků. Evidence bude také zveřejňována na webových stránkách OSH v rubrice "O nás - Okrsky a sbory - Placení příspěvků". Součástí této evidence bude i kontrola odevzdávání Hlášení o činnosti. Výkonný výbor dále projednal: 

- návrhy na vyznamenání

- složení inventarizační komise, která bude zasedat dne 26.1.2011

- návrh na založení nového sboru v obci Vestec - přeběžné zařazení do 14. okrsku

- úprava interiéru sekretariátu OSH

- 11.6. První kolo v PS ve Zlatníkách

- 12.3. - Školení hospodářů

- plánuje se školení rozhodčích Požárního sportu a školení o statutu vyznamenání - dle zájmu - hlaste se na oshpz@seznam.cz

- stužky k čestným uznáním jsou platné od 1.1.2011. Na základě objednávek budou k dispozici na sekretariátu OSH PZ

- ceník za odznaky odbornosti, vyznamenání a uznání bude vyvěšen na stránkách OSH

 

 

Zpět