Školení vedoucích mládeže - Klínec

27.11.2010 03:29

 

V sobotu 27.listopadu se konalo školení vedoucích mládeže v hasičské zbrojnici SDH Klínec, který se výborně zhostil úlohy hostitele. Hlavním bodem programu bylo seznámení s novým zaměřením Plnění odzanků odbornosti a výukovým programem na CD. Vedoucí a instruktoři z Prahy západ se do zbrojnice hasičů z Klínce sjeli v počtu 35 lidí. Členové Rady mládeže při OSH PZ si připravili prezentace novinek v oblasti jednotlivých "odborek". Na programu tak byly nové metodiky pro získání odbornosti strojník, preventista, velitel, kronikář, instruktor a cvičitel. Všem kolektivům mládeže se na závěr školení předaly nové metodické pomůcky, včetně intermediálního CD s programem na výuku a přípravu na zkoušky populární formou. Vedoucí a instruktoři se s CD seznámili i během jedné prezentace a byly jim také předvedeny nové webové stránky OSH Praha západ.

Všichni přítomní ocenili nejenom přípravu školení, která probíhala s pomocí plátna a projektoru, které zajistili zástupci SDH Slouip, ale také výborný guláš připravený hasiči z Čisovic. Byla tak nastavena vysoká laťka pro vícedenní školení vedoucích mládeže v příštím roce.

 

 

Zpět