Poděkování klíneckým hasičům

19.09.2011 13:17

Přípravný výbor 3. setkání klíneckých rodáků vyjadřuje touto cestou veřejné poděkování Sboru dobrovolných hasičů v Klínci za velkou starostlivost a obětavost při materiálním zajištění významné akce 3. setkání klíneckých rodáků dne 10. září tohoto roku.

Tato akce byla v Klínci konána již potřetí a vždy rodáci - senioři nad 60 let (z kapacitních důvodů) nalezli příjemné prostředí v prostorách hasičské zbrojnice, na kterém mají zásluhu členové SDH Klínec. A opět se jako hostitelé tradičně zasloužili o její zdar. Všemi přítomnými rodáky a hosty tohoto setkání byla jeho zajištěnost a obsluha kvitována jako vzorná, hodná obdivu, vzhledem trendu v dnešní nepříliš nakloněné době ve vztahu k seniorům. Významně tak přispěli k další společenské události v obci!
A to bylo v čase, kdy mají před sebou další velkou akcí, kdy budou tradičně v rámci XVI. festivalu Vejvodovy Zbraslavi tentokrát hostit Městskou hudbu z Kynšperka nad Ohří a její Mažoretky.
Je třeba všem hasičům z Klínce za všechno upřímně poděkovat a přát jim do další záslužné práce pro obec a společnost mnoho zdaru!
V této souvislosti musíme také poděkovat dalším hasičům - z Čisovic Martině Kumštátové a kolektivu Mladých hasičů, dále Janu Říhovi za jeho kulinářské umění a v neposlední řadě náměstkovi starosty OSH Praha západ a starostovi SDH Čisovice Vráťovi Horákovi za významný podíl na této zdařilé akci.
Přípravný výbor 3. setkání klíneckých rodáků

Fotografie ze setkání rodáků v Klínci naleznete na serveru rajce.net - ZDE

 

Zpět